คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip เข้าสู่ระบบSkip รายวิชาทั้งหมดSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี

134361

hammarat
Hemmarat E-Learning

การเรียนการสอนแบบสืบค้นผ่านเครือข่าย เป็นรูปแบบการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่การเรียนการสอนจะกระทำผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นการนำอินเตอร์เน็ตมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภายใต้ระบบการบริหารการจัดการเรียนการสอน Moodle (LMS) และ Joomla (CMS) ซึ่งมีการนำเอาระบบซอต์ฟแวร์ทั้งสองมารวมกันเป็น เรียกว่า Joomdle (LMS+CMS) จนออกมาเป็นระบบการเรียนการสอนแบบสืบค้นผ่านเครือข่าย ซึ่งผู้เรียนสามารถแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผ่านทาง Social Network ซึ่งผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ได้ทุกทีทุกเวลา


Skip ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

มีปัญหาในการใช้งานติดต่อ
อาจารย์ดร.เหมราช ธนะปัทม์
E-mail:
hem.thana@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์:
begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting

Facebook_Hemmarat Hemmarat E-Learning